كاراته كاهاي برتر رده سني جوانان معرفي شدند

روز دوم پيكارهاي بین المللی جام وحدت و دوستی و نيز دومين مرحله لیگ کاراته وان ایران (پسران)با معرفي نفرات برتر رده سني جوانان به پايان رسيد.

در دومين روز از پانزدهمين دوره مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی و دومين مرحله لیگ کاراته وان پسران ایران، رقابتهاي رده سني جوانان برگزار شد و در پايان نتايج ذيل بدست آمد:

کاتا انفرادی: ۱.متین زارع از ایران ۲.مهدي محمد پور از ایران ۳.میلاد ملک پور از ایران و محمد صدرا شیدزی از ایران

کاتا تیمی: ۱.تیم مس کرمان از ایران ۲.تیم شاهین از ایران ۳.تیم شهید علم شیری از ایران و تیم عراق

وزن ۵۵- کیلوگرم:۱.رضا بشارتی کیا از ایران ۲. علوق بک علیب از جمهوری آذربایجان ۳.محمد الله یاری از ایران و دانیال علیپور از ایران

وزن ۶۱- کیلوگرم: ۱.نوز سلطان کالییو از قزاقستان ۲.مهدی کاظمی از ایران ۳.مهدی مهرورزان از ایران و آلتونی یلماز اکرم از ترکیه

وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱.علیرضا حبیب از ایران ۲.شوخروخ بک محمد اوف از ازبکستان ۳. امیر بوگرا گینجا از ترکیه و پارسا آران از ایران

وزن ۷۶- کیلوگرم: ۱.حسین حسین زاده از آذربایجان ۲.حسن ارسلان از ترکیه ۳.کُوون چبک از ازبکستان و مهدی صفری از ایران

وزن ۷۶+ کیلوگرم: ۱.محسن صفر نژاد از ایران ۲.براک اوزگوندوز از ترکیه ۳.رمضان عزیز قوز از قزاقستان و ابوالفضل صمني سامانی از ایران

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید